Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van mijn.vijfhart.nl en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de Persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De complete privacyverklaring kun je lezen op https://www.vijfhart.nl/privacybeleid/